DUS årsmöte 2024

Häst

Vi kan äntligen meddela att vi är i uppstarten av en distriktsungdomssektion! Varmt välkommen med anmälan till DUS årsmöte 2024!

Varmt välkommen med anmälan till distriktsungdomssektionens årsmöte!

Tidpunkt: Onsdag den 20 mars klockan 19:00

Plats: Online via Microsoft Teams

För vem: Ett ombud per förening med distriktstillhörighet Mittsvenska Ridsportförbundet (Glöm inte skicka in ifylld och påskriven ombudsfullmakt innan mötet) Övriga medlemmar: Medlem under 26 år i förening tillhörande Mittsvenska har närvarorätt

Mer information och anmälan


Publicerad: