Nominera till distriktets ungdomssektion (DUS)

Häst

Vi behöver dig under 26 år som vill vara med och driva förändring och förbättring inom ridsporten! Kanske är du redan med i en ungdomssektion? Eller är du aktiv ungdomsledare på ridskolan?

DUS är under uppstart och vi ser gärna representanter från olika klubbar i ungdomssektionsstyrelsen. Tillsammans inom DUS kommer vi verka för att stärka och utveckla ungdomssektionernas verksamhet inom Mittsvenska Ridsportförbundet.

Mer om hur DUS arbetar finns här Länk till annan webbplats.

§ 2 Mål

DUS ska ha som mål att:

• främja en god kontakt mellan föreningars Ungdomssektioner (US) i distriktet och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda där öppenhet råder, där man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna.

• främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande och skapar goda förebilder för ridsporten.

• stödja arbetet i klubbarnas US samt ha en rådgivande funktion.

• vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och föreningarnas US samt ha kontakt med andra Distriktsungdomssektioner (DUS).

• verka för ungdomsinflytande i ridsporten genom att ha intresse av och möjlighet till ungdomsrepresentation i övriga sektioner och kommittéer i distriktet.

Förutom det roliga arbetet DUS själva anordnar är en av de många fördelarna med att vara engagerad i DUS att styrelsens medlemmar blir erbjudna att ta del av den centrala ungdomssektionens (CUS) arbete och aktiviteter. CUS anordnar många roliga träffar för medlemmar från alla DUS i Sverige som möts i olika delar av Sverige för att få nya erfarenheter och umgås.

Vill just du eller någon från din förening/ungdomssektion vara med i styrelsen för Mittsvenska Ridsportförbundets distriktsungdomssektion (DUS)? Nominera via mail till Emma på kansliet mittsvenska@ridsport.se

Publicerad: