Fortbildning Lätt A-domare

FOTO: Mikael Sjöberg

Vi önskar alla Lätt A-domare välkomna på fortbildning 10 mars på Billdals Ridklubb

Varmt välkommen på repetitionskurs för Lätt A-domare i dressyr!

Även MsvB-domare är mycket välkomna men kan inte tillgodoräkna sig kursen som
repetition/fortbildningskurs.

Frågor? Lena Mårtenson 070-587 71 64, Evelina Ketola 070-680 19 73

Publicerad: