21-dagarsundantaget vid R-vaccination slopas

Mikael Sjöberg

FOTO: Mikael Sjöberg

Gällande tävlingsregler för R-vaccination mot hästinfluensa med 365+21 dagars intervall upphör att gälla vid årsskiftet. Det innebär att vaccinering i fortsättningen behöver ske inom ett år.

Från och med 1 januari 2023 försvinner möjligheten att använda de 21 extra dagarna efter ordinarie 365 dagars intervall.

Om inte vaccination sker inom 365-dagarsintervallet måste ny grundvaccination enligt TR I moment 170 B genomföras.

Publicerad: