Årsmöte 29 mars 2022

Varmt välkommen på årsmöte för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund tisdagen 29 mars kl 18:30 på Stenungsbaden Yacht Club. Observera att motioner till årsmötet ska vara inskickat till distriktsstyrelsen senast1/2.

Information, inbjudan och möteshandlingar Länk till annan webbplats.

Länk till anmälan: https://forms.gle/cwkbMtaxqBPYPuqg9 Länk till annan webbplats.

OBS!

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet, motioner, skall vara distriktsstyrelsen till
handa senast den 1 februari -22. Rätten att inge förslag tillkommer distriktets tillhörande
röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från
enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes förening tillsammans med
föreningens utlåtande.

Publicerad: