Ridsportens Ledstjärnor

Foto: SvRF

Vår vision
Svensk Ridsport - Världens bästa !

Värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportandan står för hög säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar kraft i organisationen och gör att alla - aktiva, ledare och föräldrar – kan vara goda ambassadörer för ridsporten. Vi är bäst tillsammans!

Vi arbetar för en anda där:

 • Vi respekterar
  Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.
 • Vi engagerar
  Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.
 • Vi sprider glädje
  Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.
 • Vi är bäst tillsammans
  Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor.

HÄSTEN

 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
 • Jag behandlar alla hästar med respekt
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar
  att klara av
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

Människan

 • Jag visar respekt för alla människor
 • Jag bekräftar och berömmer andra
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
 • Jag är en god förebild för ridsporten
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Publicerad: