Tävlingsarrangörs möte

prisrosetter och pokal på bordet

FOTO: CS

Nu är det dags för tävlingsplanering höstens 2023.

Inbjudan till tävlingsmöte för hösten 2023
Datum: 9 maj
Tid: kl. 18.30 till ca 20,00
Plats: Blekingearkivet, Bräkne Hoby
Målgrupp:
Tävlingsansvariga i samtliga klubbar som anordnar tävlingar i Blekinge län.
Förberedelser:
- Senast den 7 maj vill vi att ni lägger in önskemål om era tävlingar i TDB,
detta för att kunna fastslå tävlingarna som ska godkännas på mötet,
tiden är juli- dec -2023.
- Har man lagt in tävlingar i TDB ska man deltaga på tävlingsmötet, annars har man inte rätt till valda helger. Skicka en ersättare om man inte ansvarig
kan deltaga.
- Det får endast göras vid undantagsfall i samråd med berörda klubbar samt
grenledare och distrikt.
- När man väljer helg och den är upptagen ska alternativ hittas/vara flexibel.
- Hur inkluderar vi para ryttare på våra tävlingar?
Finns det intresse och efterfrågan på Div II hoppning under hösten ?
DM – i hoppning – dressyr -är någon förening intresserad?
- Skicka gärna in förslag/ era synpunkter innan mötet till tävlingsansvarig
eller grenledarna.
Frågor och anmälan till tävlingsansvarig
Lena Freden e-post lena.freden@oktv.se
Anmälan: senast den 8 maj skriv namn och klubb

Varmt välkommen !

Publicerad: