Hållbarhet - stallgödsel och växtnäring

Gödselhantering

Temadag med focus på stallgödsel och växtnäring på hästanläggningar / gårdar- problem  och lösningar.

Välkommen till denna temadag där vi lär mer om Hållbarhet inom hästnäringen!

Tid: Söndag 6 november kl. 10.00-13.00.
Plats: Haraldsmåla gård, Eringsboda (sök på hitta.se, inte google maps).
Anmälan:birgitta.jonasson@hushallningssallskapet.se Öppnas i nytt fönster.

INBJUDAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att ladda ner och sätta upp i stallet eller anläggningen.
                  
Program:

• Samling och information om Greppa Näringen

• Växtnäring i hästhållningen - Vad innehåller hästarnas foder?

• Strömedel – vad ska man välja?

• Hagar -hur planerar man stängsel etc på bästa sätt?

• Demonstration av gödselsug – ett hjälpmedel för att sköta hagarna

• SvRF (Svenska Ridsportförbund) deras nya rapport om Hållbarhet inom hästsporten.

• Vi kommer också att komma in på andra aktuella frågor inom miljö – och klimatområdet, t.ex.
energiförsörjning och vattenhushållning

Blekinge Ridsportförbund bjuder på gofika.

Aktiviteten är finansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Blekinge.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tillsammans med
Blekinge Ridsportförbund bjuder in till en temadag där vi diskuterar hållbar stallgödselhantering
på hästgårdar.

Under den senaste tiden har stallgödselhanteringen på hästgårdar fått nytt fokus.
Detta beror delvis på utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå miljömålet Ingen
övergödning (SOU 2020:10)”.
Vi hanterar stora mängder växtnäring på våra hästgårdar,
vilken till stor del hamnar i stallgödseln.
På rätt plats är stallgödseln en resurs, på fel plats är den en miljöbelastning.

Varmt välkommen alla är intresserade!

frågor kontakta Birgitta = birgitta.jonasson@hushallningssallskapet.se Öppnas i nytt fönster.

eller Christina Svensson blekinge@ridsport.se  Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: