Annons
Annons

Fokusområden

Stenungsund 20150615 - Stenungsund är en nybyggd anläggning vid havet som driver ridskola.

Foto: Test Testsson

Inom Ridsport 2025 finns fem fokusområden. Läs mer om dom här.

Ridsport 2025 - fem fokusområden

Ridsportens värderingar och varumärke

Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor

Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor

Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer

Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar

Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Effektmål och indikatorer

Inom varje strategiskt område finns effektmål som talar om vilken effekt man vill uppnå i arbetet. För att mäta om vi är på rätt väg mot målet eller rent av har uppnått det, finns också så kallade indikatorer. Indikatorerna bygger i sin tur på resultat från olika mätningar som vi gjort med till exempel analysföretaget Novus.

I det här dokumentet (pdf, 9 MB) Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om alla effektmål och indikatorer. Och var vi befinner oss på vår framtidsresa, just nu i maj 2021.

Publicerad: