Annons
Annons

Demokrati i praktiken

Häst på bete i motljus

Foto: Mikael Sjöberg

På förbundsstämman 2017 presenterades Ridsport 2025 Pdf, 623.1 kB, öppnas i nytt fönster. och på Ridsportforum 2018 fick förtroendevalda centralt och från distrikten diskutera inriktning och mål.

De diskussionerna låg sedan till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som presenterades och fastställdes på förbundsstämman 2019, med tillägg till pkt 11.1 - Effektmål och indikatorer Ridsport 2025 (pdf) Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster..

Under hösten 2019 genomfördes ett förankringsarbete där distrikten och SISU Idrottsutbildarna bjöd in till träffar. Det är i föreningen ridsportens kärnverksamhet finns och på träffarna jobbade deltagarna med hur de kan använda Ridsport 2025 för att utveckla förningens verksamhet. Det blev många bra diskussioner och reflektioner kring ridsportens framtid.

I november 2019 fastställde förbundsstyrelsen sedan verksamhetsplanen för 2020, som sedan uppdateras varje år.

Bakgrund

För att ridsporten även i framtiden ska vara attraktiv, relevant samt en stark och självklar del av både idrotten och samhället, inleddes under 2016 ett omfattande strategiskt arbete.

Bakom det strategiska dokumentet ligger omfattande processer där våra medlemsföreningar och enskilda medlemmar varit delaktiga på olika sätt. I workshops på flera platser och i olika former, har vi diskuterat förutsättningarna för Ridsport 2025 och även ridskolans strategidokument Ridskola 2025.

En kartläggning inom Idrottslyftet gav oss massor av kunskap om hur omvärlden ser på ridskolan. Flera undersökningar om ridsporten och ridskolan har genomförts med hjälp av undersökningsföretaget Novus.

Eftersom Svenska Ridsportförbundet är ett av 71 förbund inom Riksidrottsförbundet har vi i vårt strategidokument också tagit hänsyn till gemensamma formuleringar i svensk idrotts mål och strategier 2025.

Publicerad: