Annons
Annons

Q&A om hjälmar

Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente kräver att ryttare använder ”hjälm av godkänd typ”, dvs att hjälmen ska vara CE-märkt. Svenska Ridsportförbundet har vidare beslutat att hjälm ska bäras vid all uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet.

Det är många frågor kring vad en godkänd ridhjälm är. Här får du några av de vanliga frågorna och svaren:


Vad gäller just nu?

EU-kommissionen har aviserat en ny standard, det vill säga ny testmetod för ridhjälmar. Denna träder inte i kraft förrän den är underskriven av alla medlemsländerna. När detta sker kommer ytterligare information.

I väntan på en ny gemensam EU-standard för provning av ridhjälmar har Svenska Ridsportförbundet infört övergångsregler. De innebär att CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG1, eller en hjälm märkt EN1384 tillverkad före 4 november 2014, just nu räknas som ”hjälm av godkänd typ” på svenska tävlingar.

2020-06-24: Säkerhetsutskottet gör översyn av nuvarande regler

Vilken märkning ska en ”godkänd” ridhjälm ha?

Om du köper personlig skyddsutrustning, som en ridhjälm är, ska den vara CE-märkt. Det är grundregeln.

Varför ändrades reglerna för märkning och provstandard för ridhjälmar?
EU-kommissionen beslutade att den gamla standarden EN1384 inte var tillräcklig. Beslut om att dra tillbaka standarden trädde i kraft den 4 november 2014. Skälet var bland annat att man ansåg att den inte uppfyllde tillkommande krav på stötupptagning.

Vad innebär det?

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014 måste antingen ha ett nytt typkontrollintyg eller ett annat intyg som visar att hjälmen fortfarande uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Till exempel VG1.

För hjälmar tillverkade före den 4 november 2014, har EU-kommissionen inte fattat något beslut om vad som ska gälla. Det innebär i korthet att det är tillåtet att använda eller sälja hjälmar som är tillverkade före den 4 november 2014 och CE-märkta enligt EN1384.

Vad är skillnaden mellan CE-märkning och märkning EN1384 eller VG1.040?

CE-märkning betyder att tillverkaren intygar att produkten, hjälmen, uppfyller EU:s grundkrav på hälsa och säkerhet.

EN 1384 och VG1 är en tilläggsmärkning som visar att produkten, hjälmen, prövats efter en fastslagen standard. Det finns också märkning från tillverkare som tillhör branschorganisationer, till exempel BETA, i Storbritannien. Annan märkning kan också förekomma i andra länder och utanför EU.

Vilka ridhjälmar kan jag använda?

Svenska Ridsportförbundet säger generellt att godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning och körning inom Svenska Ridsportförbundets verksamhet. Vilket innebär att hjälmen ska vara CE-märkt.

I Tävlingsreglementet, TR, anges att ridhjälm ska bäras. I dagsläget kan du använda hjälmar med CE-märkning och tilläggsmärkning.

Citatikon

Vid all ridning inom hela tävlingsområdet ska godkänd hjälm med hakbandet i funktion alltid bäras.

Här kan domare och eller överdomare ingripa och utdela en påföljd om ryttaren inte följer TR:s bestämmelser.

Hjälm ska även bäras när hästen visas vid hästbesiktning för veterinär.

OBS: För fälttävlan gäller under terrängritten att en hjälm måste ha ett glatt överdrag.

Vad ska jag titta efter om jag köper en hjälm idag?

CE-märkning och när hjälmen är tillverkad. Före 4 nov 2014 ska märkningen vara EN 1384 och därefter finns en tillfällig rekommenderad standard för test som heter VG1. Kontrollera även om hjälmen har ett tillverkningsdatum

Folksam har gjort ett ridhjälmstest. Läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var hittar jag löpande information?

Via Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Eller följ Konsumentverkets information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Konsumentverket
Konsumentverket har tre avdelningar: konsumentskydd, konsumentstöd, samt verksamhetsstöd.
Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Publicerad: