Annons
Annons

Ridsportens rättsliga system

Foto: Jennifer Söderlund

Upplever du att det är något som inte går rätt till i din förening eller i någon annan del av ridsporten? Här får du en guide till hur du kan agera.

Det finns sex olika vägar för att lyfta eller anmäla missförhållanden. Du kan vända dig till:

  • Disciplinnämnden
  • Juridiska utskottet
  • Medlemsombudsmannen
  • Riksidrottsförbundets idrottsombudsman
  • Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion
  • Polisen

Disciplinnämnden

Nämnden är ridsportens fristående domstol och kan döma för det som är bestraffningsbart enligt TR och Riksidrottsförbundets stadgar 14:e kapitlet.

Preskriptionstiden är två månader, med vissa undantag. Vid allvarlig kränkning mot personer är preskriptionstiden tio år.

Läs mer om Disciplinnämnden här

Blankett för att anmäla finns här Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster. - på den står hur och vart anmälan ska skickas.
Inga anonyma anmälningar.

Juridiska utskottet

Utskottet hanterar överklaganden från enskilda och föreningar, brott mot värdegrund och tvister om tävlingsregler. Hit kan du vända dig om du tycker att någons uppträdande strider mot ridsportens värdegrund, enligt Riksidrottsförbundets stadgar 15:e kapitlet, och vill ha en åtgärd.

Läs mer om Juridiska utskottet här

Blankett för att anmäla finns här Pdf, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster. - på den står hur och vart anmälan ska skickas.
Inga anonyma anmälningar.

Medlemsombudsmannen

Upplever du att det är något som inte går rätt till i din förening eller i någon annan del av ridsporten? Hos Medlemsombudsmannen kan du få råd och vägledning om hur du går vidare, inklusive guidning till de övriga instanserna.

Läs mer om Medlemsombudsmannen här

Du når Medlemsombudsmannen via mejl till medlemsombudsman@ridsport.se eller via kansliets växel 0220-456 00 under kontorstid.
Kan användas anonymt.

Riksidrottsförbundets (RF:s) idrottsombudsman

Ger enskilda samt föreningar vägledning och information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen. Företräder och tillvaratar enskilda samt föreningars rättigheter enligt RF:s eller SvRF:s stagar.

Läs mer om RF:S idrottsombudsman här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nås per telefon 08-627 40 10 tosdagar och torsdagar 9-12. E-post dygnet runt: idrottsombudsmannen@rf.se

Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion

Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Läs mer om RF:s visselblåsarfunktion här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i det här formuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kan användas anonymt.

Polisen

Rör det misstanke om brott bör man i första hand vända sig till polisen.

Ring 114 14, eller anmäl via polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: