Annons
Annons

Guide för bedömning av framridning

Foto: Mikael Sjöberg

För att bedöma samspelet mellan häst och ryttare på framridningen ur hästvälfärdssynpunkt finns en matris för överdomare, som nu finns tillgänglig för alla.
– Det är en del i vårt arbete för hästvälfärd och det gynnar både ryttare, tränare och ridlärare att veta hur vi utbildar våra överdomare, säger Maria Eriksson, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion.

Överdomarna på Svenska Ridsportförbundets tävlingar har ett stort ansvar för att allt ska gå rätt till, Bland annat övervakar de framridningen ur hästvälfärdsperspektiv och ser till att alla håller sig inom regelverket.

I samband revideringen av överdomarutbildningen identifierades ett behov av ett utbildningsmaterial för att bedöma ryttarens och hästens beteende under uppvärmning.
– Vi hittade ett färdigt material hos tyska Ridsportförbundet som vi anpassat till vårt tävlingsreglemente och översatt till svenska, säger Maria Eriksson.

Guiden är en matris med olika bedömningspunkter Pdf, 60.1 kB. men det finns också en instruktionsfilm som utgår från matrisen och förklarar hur domaren ska agera i olika situationer. Är samspelet mellan häst och ryttare positivt eller negativt hur hästvälfärdssynpunkt?

Kriterierna i guiden är riktlinjer som ska se som en vägledning, inte en checklista.
Filmen bygger på ett exempel i dressyr men matrisen är tillämplig i alla grenar.

Materialet används sedan ett par år i överdomarutbildningar, där den tagits emot väl. 
Bengt Sånesson utbildar överdomare i hoppning:
–Matrisen ger överdomaren fler verktyg att ha en proaktiv dialog med ryttaren och avstyra otillåten hantering av häst redan innan det blir aktuellt för bestraffning, säger han.

Att sprida materialet brett är ett led i Svenska Ridsportförbundets arbete för ökad hästvälfärd.

– Det gynnar både ryttare, tränare och ridlärare att veta hur vi utbildar våra överdomare och hur de tittar på ekipage på framridningen. Därför gör vi matrisen och filmen tillgängligt för alla, säger Maria Eriksson.

Publicerad: