Annons
Annons

Dags att tycka till om förslagen på TR-ändringar inför 2025

Nu har arbetet med nya tävlingsreglementet, TR 2025-2026, kommit så långt att det är dags för dig att tycka till i den allmänna remissrundan. Till och med fredag 19 april är remissen öppen för inspel.

TR förnyas vartannat år, både det gemensamma TR I och de nio TR:en för grenarna. De allmänna remisserna inför 2025 är inkomna och du kan lämna inspel via vårt enkätverktyg. Dina synpunkter beaktas innan det är dags för det slutgiltiga förslaget, som kommer att beslutas i augusti av Tävlingssektionen.

Våra tävlingsregler (tillsammans med vår uppförandekod, code of conduct) finns till för att säkra djurskyddet vid tävling och för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt för både hästar och människor. TR ska också vara normgivande vid all form av ridning, träning och hantering av hästar, så vill du påverka i någon fråga som rör hästen eller ryttarens bästa är detta din stora chans.

Ett stort tack till våra TR-grupper!

– Arbetet med våra TR görs ideellt av våra TR-grupper i respektive gren och de lägger hundratals timmar på detta arbete. Ett stort tack till våra TR-grupper, säger Annika Skoglund, ordförande Svenska Ridsportförbundets tävlingssektion.

den här sidan hittar du remisserna för TR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i alla grenar samt frågeformulär för att skicka in dina förslag. Läs remissen och tyck sedan till.

Publicerad:

Aktuellt