Annons
Annons

Stora renoveringsbehov av ridsportens anläggningar

Renoveringsbehovet av ridanläggningar är en växande utmaning för både ridklubbar och kommuner, ett behov som ridsporten delar med stora delar av idrottsrörelsen. Samtidigt är det en utmaning att många kommuner inte ser ridhus och stall som de idrottsanläggningar de är. Något som gör att ridsporten går miste om viktiga resurser för renovering och upprustning.

Riksidrottsförbundet (RF) uppmärksammar idag behovet av att rusta upp Sveriges idrottsanläggningar. Det handlar både om att dagens aktiva ska ha säkra och bra platser att idrotta på, men också om att se till att dagens anläggningar inte har förfallit när det är dags för nästa generation att börja idrotta. För ridsporten är detta ett stort behov.

Under efterkrigstiden började ridsportens utveckling till folksport. Beslutsfattare såg folkhälsovinsterna med ridsporten och offentliga medel gjorde det möjligt att både bygga nya ridhus och erbjuda lektioner till fler. Det var avgörande för ridsportens utveckling till att idag vara Sveriges näst största ungdomsidrott och en av landets största folkrörelser. Men idag är behovet av renovering och ombyggnation av ridsportens anläggningar stort. Det handlar om allt från att säkra tryggheten för häst och människa, till att sådant självklart som omklädningsrum ska finnas för alla.

– Behovet av upprustning är stort i hela idrottsrörelsen. Men för många kommuner är det självklart att de är ansvariga för att rusta upp den lokala sim- eller ishallen, medan ridhuset och stallet sällan får samma typ av stöd. Hade det inte varit för ideella krafter som lagt sin tid och på att själva såga och spika, hade vi inte haft den tillgång till ridanläggningar vi har idag. Vi kan kavla upp ärmarna, men det är inte rimligt att våra unga aktiva ska behöva renovera när de hade kunnat lägga den tiden på att idrotta, säger Sandra Ruuda, ordförande för Svenska Ridsportförbundet.

Enligt RF ser både idrottsföreningar och kommuner renoveringsbehovet av anläggningar som den största utmaningen för den långsiktiga tillgången till platser för idrott. Varannan idrottsförening upplever ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar och nästan 8 av 10 kommuner säger att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar är en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor. Man menar också att renoveringsbehovet varierar, från läckande tak och dålig ventilation till avstängda omklädningsrum eller att det inte finns en toalett. Utmaningar som ridsporten i högsta grad delar.

– Vill man att unga ska idrotta, då måste man se till att det finns platser att göra det på. På flera håll i landet står unga i kö för att börja rida och våra föreningar har stora ambitioner, men det saknas resurser. Ridsportförbundet delar därför RF:s uppmaning till regeringen om att de också måste ta ett ansvar för idrottsanläggningar, där staten behöver vara ett stöd för kommuner med både kunskap och pengar, säger Sandra Ruuda.

Hur ser det ut i din kommun? Här finns verktyg för påverkansarbete.

Publicerad:

Aktuellt