Annons
Annons

Granskande TV-reportage

Med anledning av det program Uppdrag Granskning gjort om ridsporten vill Svenska Ridsportförbundet vara tydliga med att alla former av trakasserier och övergrepp är oacceptabla. Det är fruktansvärt för de som drabbas och inget som hör hemma varken i ridsporten eller någon annanstans. Självklart vill och ska vi agera på problem och ta vårt ansvar som förbund för att skapa en trygg ridsport. Vi har kommit en bit på vägen men har mycket kvar att göra.

Programmet belyser viktiga frågor och granskar hanteringen av ärenden som rör sexuella övergrepp och trakasserier. Under den intervju Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster gjort med Uppdrag Granskning betonade vi att sexuella trakasserier är helt oacceptabelt, fruktansvärt för de som drabbas och inget som hör hemma varken i ridsporten eller någon annanstans. Vi var också tydliga med att vi självklart vill och ska agera på problem och ta vårt ansvar som förbund för att skapa en trygg ridsport.

Vi lyfte även utmaningarna med att vi måste förhålla oss till såväl Riksidrottsförbundets som det internationella ridsportförbundet FEI:s regelverk. FEI har tagit stora steg och skaffat sig sanktionsmöjligheter medan Riksidrottsförbundets regelverk inte är tydligt nog när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp. Vi pratade också om det arbete vi driver för att förstärka idrottens regelverk samt de förändringar vi gör inom vår egen organisation för att utveckla och förstärka trygghetsarbetet. Vi vill ha ett tydligare regelverk och en samsyn inom idrotten när det gäller sexuella trakasserier. Vi har därför skickat in flera motioner med förslag till förändringar till Riksidrottsförbundets stämma i maj. Det handlar bland annat om möjligheterna att återkalla förtroendeuppdrag men även om preskriptionstider. Vi vill kunna vidta sanktioner även för händelser som inträffat längre tillbaka i tiden.

- Sexuella trakasserier är avskyvärt. Det gör ont att ta del av berättelser och händelser där människor far illa. Vi vill och ska agera på problem och ta vårt ansvar som förbund för att skapa en trygg ridsport. Om något ändå inträffar så måste vi vuxna ledare alltid agera med barn och ungas bästa i fokus. Vi har kommit en bit på vägen men har helt klart mer att göra. Alla vuxna inom ridsporten bär ett ansvar för att skapa en trygg ridsport och det är positivt att det finns ett så stort engagemang för trygghetsfrågor inom vårt förbund, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Publicerad:

Aktuellt