FEI inför tillfälliga undantag för influensavaccination

Det internationella förbundet FEI har godkänt tillfälliga undantag från sina veterinära regler rörande hästinfluensa till följd av vaccinbrist i Europa. Detta gäller från 1 oktober 2022 till 1 april 2023.

Produktionsproblem hos en nyckelproducent av influensavaccin har påverkat utbudet av vaccin och fått FEI att införa tillfälliga vaccinationsregler, skriver det internationella förbundet i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats.. FEI har för hästinfluensa ändrat intervallet mellan påfyllnadsdoser till 12 månader från 6 månader, vilket kombineras med ökad sjukdomsövervakning och biosäkerhet. FEI bedömer att de hästar som tävlar inom FEI och vaccinerats regelbundet är väl skyddade och i och med denna tillfälliga ändring blir vaccinet istället mer tillgängligt för hästar i riskgrupper.

Det internationella förbundet planerar att återgå till ordinarie regler så snart som vaccinets tillgänglighet är tillbaka på normala nivåer. FEI:s veterinära avdelning fortsätter att övervaka situationen och återkommer med uppdateringar.

Publicerad: