Se till att registrera din anläggning

Ifjol infördes krav på registrering av hästar och anläggningar men ännu saknas många anläggningar och hästar i registret. Tänk på att alla anläggningar där hästar hålls ska registreras, vilket inkluderar exempelvis tävlingsplatser och beten.

Under 2021 introducerades krav på registrering av hästar och anläggningar i syfte att förbättra smittspårning och bekämpa sjukdomar. Men hittills har endast en tredjedel av landets hästar registrerats på en anläggning trots att deadline var den 1 oktober, uppskattar Jordbruksverket.

Registreringen är extra viktig för den som ska resa utomlands med en häst eller ta emot en häst från ett annat land. För att hästar ska kunna få det hälsointyg som krävs när de flyttas över internationella gränser måste både anläggningen den kommer från och anläggningen den ska till vara registrerad. Utan hälsointyg riskerar hästen att fastna vid en gränsstation. 

Detta gäller:

  • Alla platser där man håller hästar ska vara registrerade. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten, m.m. och det gäller även den som har hästar i hobbysyfte.
  • Den som hyr stallplats behöver inte registrera något utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.
  • Det är bara tillåtet att hålla hästar på en registrerad anläggning (undantag för veterinärkliniker)
  • Det är bara tillåtet att flytta hästar från en anläggning som är registrerad.
  • Det är bara tillåtet att ta emot hästar från en anläggning som är registrerad.
  • Alla hästar som hålls på en anläggning mer än 30 dagar ska vara registrerade på den anläggningen.
  • För att det ska gå att registrera en häst på anläggningen måste den vara registrerad hos en organisation i Sverige. Kontakta i första hand den organisation som utfärdat hästens pass eller tilläggsregistrerat hästen om det uppstår problem med att registrera hästen på din anläggning.

Alla anläggningar där hästar hålls ska alltså registreras. Det gäller även platser som tillfälligt används vid exempelvis tävling. Hästarna behöver inte registreras in på anläggningen då det handlar om så pass kort tid men själva platsen behöver vara registrerad.

Registreringen görs HÄR Länk till annan webbplats. och kontaktuppgifter till Jordbruksverkets kundtjänst finns HÄR Länk till annan webbplats.. På Jordbruksverkets hemsida finns också ytterligare information kring detta.

Publicerad: