Annons
Annons

Inbjudan till inspirationsdag om ridunderlag

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Underhåll av ridbanor är A och O, dels för att banan ska fungera bra men även för hästarnas välfärd och hållbarhet på sikt. Svenska Ridsportförbundet bjuder in till en inspirerande dag om ridunderlag.

Att sköta om sin ridbana, oavsett vilken typ av underlag det gäller, på rätt sätt är en konst som kräver kunskap, kontinuitet och en bra plan. Kursen har fokus på underhåll, ekonomi och hästvälfärd och är baserad på senaste versionen av ”Ridunderlag - en guide Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster." samt valda delar av ”Ekonomi i Ridsportföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Utbildningarna hålls av Mikael Nord och Markku Söderberg.

Sverige har en lång tradition av forskning om underlagets betydelse för hästars hälsa och prestation. Lars Roepstorff är professor i veterinärmedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet och med i referensgruppen bakom ”Ridunderlag en guide”, en fullmatad faktasamling om att anlägga och sköta ridbanor.
- Underhåll gör vi för att hästarna inte ska skadas av underlaget. Helt olika underlag kan ha lika funktionella egenskaper, om de sköts på rätt sätt, säger Lars Roepstorff.

Utbildningen riktar sig till anläggnings-/underlags- och verksamhetsansvariga hos föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet, med riktning så väl mot ridskoleverksamhet som mot tävling. I första hand max 2 personer / förening.

Utbildningen är öppen även för kommuntjänstemän som arbetar med frågor kring ridanläggningar.

Kursinnehåll

 • Teori om grunder om banbyggnad, miljö och hållbarhet
 • Teori om underlagets funktionella egenskaper
 • Teori och praktik om hur underhållsåtgärder påverkar funktionella egenskaperna
 • Planering av underhållsprogram och livslängd med banans användning som utgångspunkt
 • Ekonomisk planering för ridbanan: anläggning, underhåll, renovering, avveckling
 • Praktiskt arbete med ridbanan
 • Olika maskiner och deras användningsområde
 • Olika redskap och hur dom fungerar
 • Bevattning och saltning Teori om grunder om banbyggnad, miljö och hållbarhet
 • Teori om underlagets funktionella egenskaper
 • Teori och praktik om hur underhållsåtgärder påverkar funktionella egenskaperna
 • Planering av underhållsprogram och livslängd med banans användning som utgångspunkt
 • Ekonomisk planering för ridbanan: anläggning, underhåll, renovering, avveckling
 • Praktiskt arbete med ridbanan
 • Olika maskiner och deras användningsområde
 • Olika redskap och hur dom fungerar
 • Bevattning och saltning

Kostnad 1000kr/person, inkl fika och lunch.

Inspirationsdag för ridunderlag arrangeras på följande orter under vecka 12 2023:

Publicerad:

Aktuellt