Annons
Annons

Inbjudan till
Svensk fälttävlans banbyggarträff

Foto: Roland Thunholm

Fortbildningskurs för banbyggare, tekniska delegater och överdomare inom fälttävlan.

Lördagen den 2:a och söndagen den 3:e mars 2024 Örserumsbrunn gestgifveri & konferens, Örserum.

All information samt kontaktuppgifter finns HÄR Pdf, 246.1 kB.

 • Banbyggnadsträffen vänder sig till banbyggare, tekniska delegater, överdomare, tränare, domare och stewards inom fälttävlan.
 • Banbyggnadsträffen är en fortbildning för din auktorisation som banbyggare, teknisk delegat och överdomare.
 • Tränarna är med på Banbyggnadsträffen, för att skapa samsyn på utbildningsnivåer i ett säkerhetsperspektiv, liksom långsiktig utveckling av hästar och ryttare. Tränarens fortbildning är kopplad till lördagen.
 • Banbyggnadsträffen ger dig möjlighet att påverka svensk fälttävlans utveckling.
  • Genom att delta aktivt i diskussioner.
  • Genom att föreslå medlemmar till Banbyggnadsgruppen.
 • Banbyggnadsträffen är ett forum där du årligen
  • uppdaterar dina kunskaper inom fälttävlan.
  • knyter nya kontakter, delar mening och uppfattningar med kollegor inom fälttävlan. o får tips och hittar nya idéer.
 • TD/ÖD -separat möte hålls efter söndagens lunch.
  • Info och diskussion kring TD och ÖD uppdraget.

Publicerad:

Aktuellt