Testa dig själv – för hästens skull

Test, quiz, hästkunskap, hästvälfärd,

Vilket foder är viktigast för hästen, hur mycket kontakt med kompisar vill hästen ha och vilka är "De fem domänerna"?
Testa dig själv och se hur bra koll du har på hästfälvärd.
Rätt svar finns längst ner.

Text: Sofia Johansson

Hur hästen mår ska vara det viktigaste för alla inom ridsporten. Därför behöver vi lära oss mer för att kunna ta hand om den på ett så bra sätt som möjligt.
– Vi har alla ett ansvar att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa, säger Göran Dalin, ordförande i Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd och fortsätter:
– Därför genomför vi under tre år en stor satsning på utbildning kring "De fem domänerna”. Målet är att alla förbundets medlemmar ska vara väl insatta i hästars behov, baserat på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

1. Vad menas med hästvälfärd?

 • A. Hästvälfärd innebär att man följer lagen, alltså djurskyddslagstiftningen.
 • B. Hästvälfärd handlar om hästens välmående, alltså hur den mår fysiskt och mentalt.
 • C. Hästvälfärd handlar om hur hästen tycker det är att transporteras, alltså färdas på vägarna. 

2. Inom hästvälfärd pratas det om ”De fem domänerna” som används för att beskriva olika delar/områden av hästvälfärd. Vilka är de?

 • A. Utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa.
 • B. Stallet, ridbanan, hagen, boxen och betesmarken.
 • C. Dressyr, hoppning, fälttävlan, voltige och sportkörning.

3. Vilket foder är det viktigaste för hästen?

 • A. Grovfoder som exempelvis hö, hösilage eller gräs.
 • B. Kraftfoder, som exempelvis havre.
 • C. Morötter och äpplen.

4. Hur många gånger om dagen bör en häst utfodras?

 • A. Det räcker med en gång.
 • B. Två gånger. En gång på morgonen och en på kvällen.
 • C. Utfodras på ett sätt som möjliggör så lång ättid över dygnet som möjligt. Minst 3–4 gånger om dagen.

5. Vilka är de tre vanligaste hälsoproblemen bland hästar?

 • A. Sårskador, magsår och kvarka.
 • B. Hälta, kolik och fång.
 • C. Sparkskador, mask och hästinfluensa.

6. Hur bör en bra hage se ut?

 • A. Liten för att undvika skador.
 • B. Slät mark och höga staket för att minimera skador.
 • C. En stor hage med varierad terräng med exempelvis träd som kan ge skydd.

7. Vilket är det vanligaste skälet till att hästar bråkar i en hage? 

 • A. De är ovänner. 
 • B. Hagen är för liten och de konkurrerar om plats och foder. 
 • C. De trivs inte tillsammans utan bör helst gå själva.
Corint

8. När kan hästen behöva ha täcke?

 • A. När den sover. 
 • B. Alltid på vintern. Så fort jag själv fryser behöver jag sätta på den ett täcke. 
 • C. När den är klippt och det samtidigt är blött, kyligt och blåsigt.

9. Vad betyder det att man visiterar hästen? 

 • A. Att man varje dag och före och efter arbete känner igenom hästens alla kroppsdelar och även kollar hovarnas undersida. 
 • B. Att man besöker hästen varje dag för att uppfylla djurskyddslagens bestämmelse om daglig tillsyn. 
 • C. Att man kollar om hästen har problem med hovarna genom att använda en visitertång. 

10. Hur mycket social kontakt bör en häst ha? 

 • A. Det räcker om den ser en annan häst i stallet eller i en hage. 
 • B. Helst fysisk kontakt med andra hästar, gärna under hela dygnet.
 • C. Den vill helst ha kontakt med människor och inte andra hästar.

Rätt svar: 1 = B, 2 = A, 3 = A, 4 = C, 5 = B, 6 = C, 7 = B, 8 = C, 9 = A, 10 = B. 

Publicerad:

Vad kan du om hästvälfärd?

Här kan du ladda ner testet.

Lär dig mer om hästvälfärd

 

Relaterade artiklar