Annons
Annons

Stadgar

Stadgar är idrottsrörelsens främsta styrmedel på alla nivåer, så även i föreningen. Det är viktigt för medlemmarna att känna till vad som står i stadgarna, vad som ligger till grund för deras medlemskap och vilka regler som gäller i föreningen.

Stadgarna bör med jämna mellanrum ses över, uppdateras och förfinas. På central nivå görs det inför varje förbundsstämma och den lokala föreningen bör göra en genomgång inför varje årsmöte för att göra aktuella uppdateringar om det behövs.

Normalstadgarna är en slags mall, där det mesta baseras på villkoren för medlemskap, som kan användas både vid bildande av nya föreningar och som grund för styrelsens förvaltning av föreningen.

Inför föreningens årsmöte

Behöver ni göra en stadgeändring? Det kan göras på flera sätt, antingen uppdaterar ni era nuvarande stadgar med de ändringar som behövs eller så tar ni grunden i normalstadgarna i sin helhet, givetvis efter noggrann genomgång av innehåll och en anpassning efter era förhållanden. Stadgeändringen beslutas på årsmötet. Hur det sker finns beskrivet i föreningens stadgar.

Till adressen stadgar@ridsport.se skickas föreningens nya stadgar i sin helhet med ändringarna införda samt ett justerat årsmötesprotokoll. Har ni frågor eller funderingar kan ni skicka dem till samma mejladress.

Normalstadgarna som finns HÄR Word, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. är i en wordversion så där kan ni enkelt skriva in era egna uppgifter och göra nödvändiga ändringar.

Publicerad: