Annons
Annons

Parasatsning 2022

Uppstigningsramp på Stora Ekeby.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Under 2022 har Riksidrottsförbundet möjliggjort för Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar att söka ekonomiskt stöd för uppstart och utveckling inom diverse områden för att främja paraverksamhet.

Stödet ska alltså användas för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vem kan söka stöd?

Föreningar som är berättigade att söka stödet måste vara anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Oavsett om er förening idag har en välutvecklad paraverksamhet eller ingen alls, så är ni välkomna att söka.

Vad kan vi söka stöd för?

Parasatsning 2022 finns i två sökbara delar, mindre stöd upp till 50 000 kronor och större stöd över 50 000 kronor.

Parasatsning 2022 - mindre stöd upp till 50 000 kronor:

 • Mindre tillgänglighetsanpassningar
 • Arrangera paraklasser vid tävling
 • Ledarkostnader vid paraverksamhet (t.ex. arvode, resekostnader, kost och logi)
 • (t.ex. grundkurs för paraledare eller hästunderstödda insatser)
 • Utrustning (t.ex. gjordar, sadlar, tåhättor, delta, hjälptyglar)
 • Kom-igång-bidrag: t.e.x 5 tillfällen (ridhushyra, hästhyra)
 • Annat som möjliggör er paraverksamhet

Parasatsning 2022 - större stöd över 50 000 kronor:

 • Ombyggnad av anläggningar
 • Material (ex. ramp, lift, hiss, voltige trähäst)
 • Till ordinarie verksamhet/paraverksamhet till ryttare i behov av ett extra stöd.
 • Annat som möjliggör er paraverksamhet

Var gör man ansökan?

Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. ”Parasatsning 2022” är ansökningsformuläret för stödet.

Ytterligare stöd

Föreningen kan även söka projektstöd för att utveckla paraverksamheten ytterligare som ett nästa steg.

Ansökningstider

Ansökningstiden öppnar den 20 april.
Vänligen observera att vi har en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Återrapportering

Parasatsning 2022 ska återrapporteras efter slutförd insats, dock senast den 31 december 2022. Återrapporteringen sker i IdrottOnline.

Frågor

Vid frågor om återstartsstödet mejla joanna.weisz@ridsport.se
Tekniska frågor hänvisas till support@idrottonline.se

Publicerad: