B-domarkurs 5-6 oktober

Som b-domare i hoppning dömer du på svenska tävlingar till och med 2* nivå. Läs mer om vilka förkunskaper som krävs för att bli antagen samt upplägg och anmälan nedan.

Sökande till utbildningen ska:

  • ha Grönt kort
  • ha genomfört SvRF:s Basutbildning för ridsportens ledare
  • ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse
  • ha fyllt 20 år
  • ha tjänstgjort som funktionär i domarsekretariat minst 6 tävlingsdagar på lägst 1* nivå.

Dessa intyg mejlas i samband med anmälan till vastmanland@ridsport.se

Kursens genomförande:
Tidsåtgång två tvådagarskurser med mellanliggande praktisk tjänstgöring.

Steg 1
Digitala studier i Ridsportens utbildningsportal.

Steg 2
Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 3
Praktik genomförs under sammanlagt minst 24 timmar fördelat på ponny/häst/ 1* tävling/ 2* tävling på minst 3 olika tävlingsplatser med 3 olika domare. Praktiken ska innebära olika praktiska göromål som datorinmatare, protokollförare, tidtagare, speaker.

Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 4.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 2.

Steg 4 Våren 2025 datum sätts i samband med steg 2
Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens. Vid ett ej godkänt examensprov ges praktikanten ett tillfälle för omprov. Inför detta omprov ska steg två genomföras igen.

Kursledare: Annika Pihl

Steg 1 och 2
Plats:
Ridsportens Hus, Strömsholm
Datum:
5-6 oktober
Tid: Kl. 09.30
(kaffe från kl. 09.00) 5/10 till kl. 16.30 6/10
Kostnad: 2 600 kr.
I priset ingår digitala kursmaterialet till steg 1, kurslokal, fika och lunch i 2 dagar.
Anmälan sker via denna länk Länk till annan webbplats..
Sista anmälningsdag 24-09-08
Därefter är anmälan bindande dvs full betalning!
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Boende bokas enskilt. Boendetips:
Strömsholms Vandrarhem 0220-437 74, Thottska Villan 0220-451 00

Välkomna!

Publicerad: