Uppdaterade kontaktuppgifter på kansliet

Uppdaterade kontaktuppgifter på kansliet

Magdalena Randver, Verksamhetschef
Maila Magdalena
mobil. 0764 - 66 14 70

Weronica Jonsson, konsulent - Utbildning/Besöksverksamhet/Ungdomsfrågor
Maila Weronica
tel. 0720 - 55 77 71

Sofia Ohlin, konsulent - Tävling
Maila Sofia
mobil. 0764 - 66 14 75

Emma Söderberg, konsulent - föräldraledig
Ekonomifrågor hänvisas till Magdalena och ungdomsfrågor till Weronica

Publicerad: