Utbildning/Fortbildning för GröntKort-utbildare i föreningen

Vi bjuder in till utbildning/fortbildning för dig som är GröntKort-utbildare i din förening.

Under våren erbjuder vi två olika tillfällen för detta, den 16 mars och den 8 maj, båda är digitala. Du väljer det tillfälle som passar just dig bäst!

Inbjudan hittar ni i Aktivitetskalendern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Utbildning här på hemsidan.


Varje förening kan utse en eller flera GröntKort-utbildare.
Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå.
Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i botten som lägst Ridlärare SRL I, C-tränare, eller officiell funktionär.
Rekommenderas att ny Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan personen själv leder en utbildning.
Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ”Ansvarig i förening”

Alla GröntKort-utbildare behöver gå fortbildningen vartannat år för att behålla sin behörighet.

Publicerad: