Påminnelse angående motioner till förbundsstämman 2023

Nu är det sju månader kvar till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämman 2023.

Torsdag 1 december 2022 är sista dag att inkomma med motioner till förbundsstämman 2023. Motion från förening ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från förening.

Motion från förening ska vara respektive distrikt tillhanda senast 15 november för yttrande. Det är en stadgeändring från förbundsstämman 2019.

Motioner samt yttranden ska vara Västergötlands Ridsportförbunds kansli tillhanda senast 24:00, 15 november.

Publicerad: