DUS

Distriktets ungdomssektion (DUS)

Länken mellan föreningen Västerbottens Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet.

Vi behöver dig under 26 år som vill vara med och driva förändring och förbättring inom ridsporten! Kanske är du redan med i en ungdomssektion? Eller är du aktiv ungdomsledare på ridskolan?

.. Vem vet - du kanske till och med har en helt annan roll inom din förening, men brinner för just barn- och ungdomsverksamhet. Då vill du säkert veta mer om Västerbottens Ridsportförbunds Distriktsungdomssektion (DUS)?

DUS är under uppstart och vi ser gärna representanter från alla olika klubbar i styrelsen. Tillsammans inom DUS kommer vi verka för att stärka och utveckla ungdomssektionernas verksamhet inom Västerbottens län. Mer om hur DUS arbetar finns här Länk till annan webbplats..

§ 2 Mål

DUS ska ha som mål att:

• främja en god kontakt mellan föreningars Ungdomssektioner (US) i distriktet och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda där öppenhet råder, där man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna.

• främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande och skapar goda förebilder för ridsporten.

• stödja arbetet i klubbarnas US samt ha en rådgivande funktion.

• vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och föreningarnas US samt ha kontakt med andra Distriktsungdomssektioner (DUS).

• verka för ungdomsinflytande i ridsporten genom att ha intresse av och möjlighet till ungdomsrepresentation i övriga sektioner och kommittéer i distriktet.

Förutom det roliga arbetet DUS själva anordnar är en av de många fördelarna med att vara engagerad i DUS att styrelsens medlemmar blir erbjudna att ta del av den centrala ungdomssektionens (CUS) arbete och aktiviteter. CUS anordnar många roliga träffar för medlemmar från alla DUS i Sverige som möts i olika delar av Sverige för att få nya erfarenheter och umgås.

Citatikon

DUS kommer att bli ett forum, nätverk, där unga drivna och ideella representanter från olika föreningar får mötas, utbyta erfarenheter, idéer och inspireras av varandra.

Vill just du eller någon från din förening/ungdomssektion sitta med i styrelsen för Västerbottens Ridsportförbunds Distriktsungdomssektion (DUS)?

Årsmötet för DUS Västerbotten år 2023 kommer att hållas söndag den 25 juni hos Umeå Ryttarförening, i caféterian. Anmälan görs här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: