Grundkurs för paraledare

Startar: 9/12 00:00

Slutar: 10/12 00:00

Vi håller en grundkurs för paraledare i Skellefteå 8-10 december

Grundkurs för paraledare vänder sig till ledare i föreningar som har eller vill starta upp verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att förmedla en grundläggande kunskap i att leda och möta ryttare och kuskar med funktionsnedsättning samt att väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att de ska kunna vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet i föreningen för ryttare eller kuskar med funktionsnedsättning. Deltagarna ska bli stärkta i sin roll som ledare/medhjälpare och få uppslag på hur de kan skapa förutsättningar för att få personer med funktionsnedsättning inkluderade i föreningsverksamheten. Alla ska kunna dela den glädje och gemenskap som finns i ridsporten oavsett förutsättningar.

Här är inbjudan med anmälan Länk till annan webbplats.

Intressant? Dela gärna!