Infrakraft Cup 2023

Infrakraft Cup är en cup som vänder sig till dig som tävlar dressyr på häst i Värmland. Du tävlar på din nivå och första pris i finalen är 35 000kr!

Cupen är öppen för ekipage tävlande för förening som 2023 är ansluten till Värmlands Ridsportförbund.

I Infrakraft Cup tävlas det i 6 olika klassindelningar:

Nivå 1: Intermediaire 1 och 2
Nivå 2: Msv A/St George
Nivå 3: Msv B
Nivå 4: Msv C
Nivå 5: LA
Nivå 6: LB

Ekipage får inte delta på lägre nivå än den högsta klass man startat på under 2022. Ekipage kan endast anmäla sig till 1 nivå per ekipage.

Poäng
Alla starter from 1*tävling räknas. Även på tävlingar utanför Värmland. Varje genomförd start ger 0.5 poäng och placeringspoäng räknas utifrån placeringar tagna på ekipaget nivå. Poäng tas från TDB, utan på LB och 1*LA där respektive ryttare ansvarar gör inrapportering av sina resultat till Ingela Axelsson ingela.axelsson@hagfors.se senast tisdag efter avslutad tävling. Poäng utdelas i LB enligt tabell för LA. Aktuell ställning uppdateras löpande på Värmlands ridsportsförbund hemsida.

Kval
Kvalserien sträcker sig från 1 maj till 23 oktober. Efter avslutad kvalperiod går de 40 bästa ekipagen till final. (Fördelas procentuellt på de olika nivåerna utifrån antal anmälda på respektive nivå, dock minst 3st per nivå.)

Final
Final kommer ridas i början av november, anläggning ej klart ännu. Finalklassen döms av 3 domare.

Priser
I finalen delas rosetter ut till placerade ekipage enligt TR på varje nivå. Vinnare på respektive nivå erhåller täcke, rosett och prispengar, minst 2 500kr. Dagens högsta procent oavsett nivå vinner hel 35 000kr. Eventuell skatt på vinsten bekostas av ryttaren.

Goodiebag delas ut till alla ekipagen i finalen.

Koefficient i finalen
Koefficient tillkommer på resultatet i finalen enligt följande:
Nivå 1: 0,03%
Nivå 2: 0,02%
Nivå 3: 0,01%
Skulle 2 eller fler ryttare sluta på samma procent/placering i finalen skiljs de åt genom i första hand allmänt intryck, i andra hand C-domarens procent, i tredje hand C-domarens allmänna intryck. I de fall det fortfarandra inte går att skilja ekipagen åt delas vinsten lika.

Anmälan
Anmälan görs på Värmlands Ridsportförbunds hemsida via länk https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1755739 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med inbetalning av anmälningsavgift på 300 kr. Ange häst/ryttare/nivå. Startavgift för finalen tillkommer. Om anmälan sker senast 21 maj kan resultat tillgodoräknas från 1 maj. Vid betalning efter 21 maj räknas resultat gjorda efter betalningsdag. Ryttare kan anmäla flera hästar (en anmälningsavgift per ekipage) men får endast starta en häst per nivå i finalen om flera hästar gått till final på samma nivå.

Frågor
Förfrågningar görs till Lena Hassellund Grenledare i dressyr lena.hassellund@hotmail.com alt. 0706124102.
Infrakraft Cup sponsras av

Publicerad: