Årsmöte 2023, kallelse nr 2

FOTO: Upplands Ridsportförbund

Varmt välkomna på distriktetsårsmöte den 23 mars 2023

När: Torsdagen den 23 mars kl. 18:00

Var: Scandic Nord, Uppsala

Anmälan: Vi önskar att få in er ombudsanmälan till mötet senast den 20 mars.
Ni anmäler er HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösträtt/ombud: Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombuden får endast representera en förening.
Föreningens ombud får ej vara ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen.

Enskild medlem i förening tillhörande Upplands Ridsportförbund har närvaro och yttranderätt.

Ombudblankett/Fullmakt: För att delta i omröstningen ska en fullmakt lämnas in. Den ska signerad av minst en firmatecknare i föreningen.
Fullmakten ska tas med till årsmötet alternativt skickas in per E-post till uppland@ridsport.se

Handlingar: Alla handlingar publiceras HÄR senast 14 dagar före mötet.

Frågor besvaras av distriktskansliet på mejladress uppland@ridsport.se


Publicerad: