Årsmöte 2023

2023 års årsmöte ägde rum den 23 mars, kl. 18:00 på Scandic Nord.

Årsmöteshandlingar 2023

Åretseldsjälspris gick till Andrea Raud

Andrea tilldelas årets eldsjälspris för sitt engagemang i Föreningen Uppsala Voltige.
Genom sitt målorienterade sätt och med sina stora kunskaper inom voltige motiverar hon barn och ungdomar att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hennes outtröttliga ideella engagemang som tränare har gjort att Föreningen Uppsala Voltige och dess voltigörer år efter år är en framstående förening inom sporten.
Andrea ställer alltid upp för voltigörerna och föreningen.

Genom sitt engagemang hos Föreningen Uppsala Voltige har
Andrea varit med och utvecklat Uppländsk ridsport.

Årets Eldsjälspristagare Andrea Raud från föreningen Uppsala Voltige. Foto Johanna Blom

Årets Eldsjälspristagare Andrea Raud från föreningen Uppsala Voltige. Foto Johanna Blom

Publicerad:

Nominera till styrelsen

Vill du nominera någon till styreslsen? skicka din nominering till valberedningen
uppland.valberedning@ridsport.se senast den 1 februari.

Motioner

Motioner ska vara kansliet tillhanda senast en
1 februari. Signerade motioner mejlas till uppland@ridsport.se eller skickas via post till Upplands Ridsportförbund
Möllersvärdsgatan 12
754 50 Uppsala