Fortbildningar för tävlingsfunktionärer

Anmälan är nu öppen för fortbildningar för överdomare i dressyr, hopp- och överdomare i hoppning och banbyggare för 2023.

Ovanstående fortbildningar kommer att vara fysiska och hållas i våra nya lokaler på Kavallerivägen 24 i Sundbyberg.


Publicerad: