Ansök om tävlingar inför hösten senast den 31 mars

Planerar er förening på att arrangera tävlingar under hösten?

Ansökan för att arrangera 1*- och 2*-tävling och allsvenskeomgång görs i TDB:

  • senast den 31 mars för höstens tävlingar innevarande år.

Därefter godkänns ansökningarna för 1*- 2* tävlingar av Stockholms Läns Ridsportförbund. 3* och 4*/5* tävlingar godkänns av Svenska Ridsportförbundet.

Har er förening lag som rider i någon av allsvenskorna ser vi gärna att ni även arrangerar en allsvenskeomgång. Skriv i TDB tävlingsansökan vilken omgång ni kan arrangera. Utan arrangörer får vi inga allsvenskaserier.

Sen ansökan

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens slut, och när tävlingsterminen är antagen, måste få skriftligt godkännande från samtliga föreningar som beviljats tävlingsdag i samma disciplin, klasser och på samma datum.

Publicerad: