Ansök om LOK-stöd för vårterminen senast den 25 augusti

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.

LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

Ansök i IdrottOnline

Ansökan görs i IdrottOnline. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.
Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.

Vem har behörighet att skicka in ansökan?

De som kan skicka in en ansökan för en förenings räkning är de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Läs mer på RF's hemsida Länk till annan webbplats.

Den 1 juli 2023 infördes nya LOK-stödsregler.

Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare.

Riksidrottsförbundets förhoppning är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Första LOK-stödsperioden med de nya reglerna blir hösten 2023. Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningens rapportering.

Förändringar sker bland annat på:

  • Storlek på grupp – max 20 deltagare per ledare
  • Flexibla aktivitetsformer
  • Aktivitet 45 minuter

Läs om förändringarna här på RF's hemsida Länk till annan webbplats.

Publicerad: