Ansökan för Projektstöd stänger den 1 maj

Föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stöd för utbildning och utvecklingsinsatser. Stödet skall användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökningstider

Ansökningstiden öppnar 1 februari 2023 och stänger 1 maj. Vänligen observera att vi har en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 4-6 veckor.

Ansökningsguide Länk till annan webbplats.

Nytt för 2023

Under 2023 ger projektstödet er möjlighet att arbeta med Ryttarutveckling, ridsportens eget utvecklingsprogram.

Som tidigare kan ni söka om stöd till utbildningar så som:

  • Grundkurs för paraledare: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
  • Basutbildningen: max 500kr/deltagare eller max 6 000 kr/kurs
  • Ridledarkursen: max 8 000kr/deltagare
  • FULK: max 1 000kr/deltagare
  • ULK: max 4 000kr/deltagare
  • Andra kurser/utbildningar som arrangeras av Svenska Ridsportförbundet som utgår från projektstödets syfte och mål. Bifoga inbjudan.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Läs mer om de områden ni kan söka Projektstöd för och hur ni går tillväga med ansökan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: