Helena Örtholm omvaldes som ordförande

Vid årsmötet den 28 mars 2023 omvaldes Helena Örtholm som ordförande i Stockholms Läns Ridsportförbund.

Även sektionernas ordföranden omvaldes för 2023.

Ordförande för Utbildningssektionen: Camilla Modenius
Ordförande för Tävlingssektionen: Lotta Hallgren

Publicerad: