Vision & mål

Foto: Stockholms Läns Ridsportförbund

Det ledande ridsportdistriktet - Stockholms Läns Ridsportförbund, StRF, strävar efter att vara Svenska Ridsportförbundets ledande ridsportdistrikt.

  • Vilket innebär:
    Att StRF skall vara ledande avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik.

Publicerad: