Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsporten i Stockholms län med kvalitet, för alla hela livet.

Vilket för oss innebär:

  • Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet.
  • Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål.
  • Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov.
  • Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar.

Publicerad: