Våra ledord

Foto: Stockholms Läns Ridsportförbund

Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse och sektioner har gemensamt arbetat fram distriktets ledord.

Fyra ledord kretsar runt det centrala ledordet - Hästen och människan i samspel.

  • Hästens Bästa

innebär att hästen alltid ska vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för båda häst och människa. 

  • Glädje

och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 

  • Respekt

innebär att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna öppenhet, trygghet och ärlighet, vilket bidrar till att vi visar varandra respekt. 

  • Gemenskap

Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap med intresset för hästen som gemensam grund.  

Publicerad: