38 föreningar tog del av energistödet

FOTO: Anna Zetterlund

38 småländska ridklubbar tog del av det energistöd som Smålands Ridsportförbund möjliggjorde innan årsskiftet.

Smålands Ridsportförbund beslutade i december 2022 att ge extra medel till våra föreningar med syfte att stödja dem i tider av höga energiomkostnader.

De extra medlen var riktade till omkostnader för energi och bränsle. Varje förening hade möjlighet att ansöka om medel till sin föreningsverksamhet enligt en fördelningsnyckel baserad på föreningar med ridskola, föreningar med anläggning och föreningar utan anläggning.

Totalt har 38 föreningar ansökt och 169 000 kr har fördelats ut.

Publicerad: