Ridledarkurs

Uppsuttet pass under Ridledarutbildningen 2022

FOTO: Suzanne Engelbert

Ridledarutbildningen är en ledarutbildning som ger dig god insikt i ridläraryrket.

Skånes Ridsportförbund genomför Ridledarutbildning 2023 i samarbete med Smålands Ridsportförbund.

Utbildningen vänder sig till dig som vill gå en ledarutbildning med inriktning på att kunna leda lektioner på basnivå i hästkunskap, ridning och ridlära. Du bör också ha uppnått personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs. LB dressyr och 0.90/Lätt D-hoppning.

I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt Häst- och Stallvård. Tonvikten är lagd på instruktörstjänst/kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering. Inför Ridledarutbildningen bör du vara i god kondition och igång med din ridning, både dressyr och hoppning.

Datum: Den 18 juni - 6 juli 2023

Plats: Flyinge

Utbildare: Anette Tukk samt Susanne Johannesson

Avgift: Priset på kursen blir max 30 000, kan möjligen bli lägre. I kurskostnaden ingår logi, kost, uppstallning för en egen medtagen häst, foder, undervisning samt visst kursmaterial. Avgift för ridprovet faktureras separat, 800 kr.

Hästar: Eleven ska medföra en häst. Hästen skall ha uppnått minst 6 års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr och 0.90 i hoppning.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov. Hoppning ingår i provet. Ridprovet kommer genomföras på Landskrona Ridklubb den 4 mars. Under ridprovet önskar vi att ni tar med den häst ni avser ha som kurshäst.

Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 20 februari 2023

Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 20 februari 2023. Ofullständig ansökan beaktas ej. Förening har möjlighet att söka för max 2 deltagare. Förening har möjlighet att söka för flera deltagare men fördelning av platserna kommer göras vid full kurs varav prioritering behöver framgå i ansökningsformuläret Pdf, 196.9 kB..

Ansökan: Eleven skall under året uppnå lägst 18 år. Sökande ska ha genomgått Basutbildning för ridsportens ledare samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Anmälan mailas till skane@ridsport.se eller skickas in till Skånes Ridsportförbund, Flyinge Kungsgård 1802, 247 93 Flyinge.

Föreningen kan söka ca 8 000kr till avgiften genom stöd från Svenska Ridsportförbundets projektstöd. Ansök senast 1 maj 2023.

Publicerad: