Basutbildning 15 april

Basutbildning 221119

Basutbildningen vänder sig till dig som är nuvarande eller blivande ledare inom ridsporten

Välkomna till Basutbildningen för ridsportens ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Utbildningen är öppen för alla, inga förkunskapskrav eller förutsättningar krävs. Ålder från 18 år.

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

 • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
 • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Datum: 15 april 2023

Plats: Idrottens Hus i Linköping

Tid: 9.00 - 16.30

Kurskostnad: 600 kr (+ 175kr för webbmaterial) inklusive fika, lunch, fika

Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmäl senast den 30 mars (anmälan är bindande)

Föreningen kan söka projketstöd för utbildningen
Projektstöd | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor: Anette Tholf, anette.tholf@ridsport.se 010-476 50 80

Material:

Du behöver själv beställa materialet i god tid innan den gemensamma utbildningsträffen. Logga in på webbplatsen så snart länken kommer på mail och börja gå igenom uppgifterna. Den som inte gjort klart sina uppgifter på webbplatsen kan inte delta på den gemensamma träffen.

Materialet beställer du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer även få en PDF där du noterar dina reflektioner och några situationer som kommer att diskuteras vid träffen.

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff (ca 8h).

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel online

 • Ridsport för alla
 • Ridsportens organisation
 • Ridsport på hästens villkor
 • Ledarskap i ridsporten

Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

 • Reflektion webbstudier
 • Gråzoner i ridsport
 • God stämning i gruppen
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Sammanfattning/Utvärdering

Publicerad: