Inbjudan till Årsmöte 20 mars 2024

Inför årsmötet önskar valberedningen få förslag på ledamöter till ÖRFs distrikts- och sektionsstyrelser senast den 1/2. Läs mer om vilka som avgår och vilka poster som behöver tillsättas på årsmötessidan Öppnas i nytt fönster..

Kvällens program kl.18.00 - ca 21.00

  • Kaffe/te och smörgås
  • Gäst på årsmötet

  • Presentation av utmärkelser

Årets Ridlärare 2023

Årets Ridskola 2023

Årets Ridskolehäst 2023

Årets Ridklubbsstyrelse 2023

  • Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Motioner skall vara distriktet tillhanda senast den 20/2 2024.

Distriktets föreningar har rätt att utse 2 ombud per förening till årsmötet.

Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av distrikts- eller sektionsstyrelse. Medlem i förening har närvarorätt.

Fullmakt skickas/mejlas till Östergötlands Ridsportförbund.

Anmälan senast den 11 mars via denna länk Länk till annan webbplats..

Frågor: Anette Tholf, anette.tholf@ridsport.se tfn: 010-476 50 80.

Länk till Årsmöteshandlingar samt fullmakt Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: