Annons
Annons

Tävlingsansökningar & arrangörsmöte inför 2024

Nu är det hög tid att ansöka om tävlingar för 2024.

Ange i ansökan om ni önskar att arrangera lagomgång (div 1 och 3 går på våren och div 2 och 4 på hösten) eller DM.

Med bakgrund från hur det varit fördelat med tävlingar i länet de senaste åren, där det är många dressyrtävlingar och få hopptävlingar, behöver vi se över antalet tävlingar varje år.

Det innebär att vi snävare kommer reglera vilken tävling som arrangeras och när av flera goda anledningar.

Att det är dressyrtävling i princip varje helg generar ibland väldigt få starter och med sämre ekonomi för arrangören som följd.

Att det inte arrangeras fler hopptävlingar gynnar inte sporten i stort.

Det har varit ett fantastiskt intresse för lägre divisioner i hoppning med ett stort antal lag till start. Om vi ska kunna ha de divisioner som efterfrågas krävs fler arrangörer och det är inte svårare att arrangera en hopptävling än en dressyr. Det krävs förvisso en annat typ av material, men finns det inte så kan vi hjälpas åt att se om det går att låna/hyra av någon annan.

Med det här i åtanke fundera noga på vilken typ av tävling ni kan ha och vilka klasser.

Fundera ännu mer på om ni, ensamma eller som samarrangemang, kan arrangera en hopptävling. Grenledningen i hoppning bistår mer än gärna med hjälp i planeringen och agerar stöd vid frågor.

Blir det flera tävlingsansökningar samma datum, eller för nära en annan tävling på samma nivå, så kan er ansökan därför få avslag. Ni är då självklart ansöka om annat datum eller annan typ av tävling.

Frågor till orebro@ridsport.se


Publicerad:

Aktuellt