FULK

FULK oktober 2022

Foto: Wilma Waara

Den 22-23 oktober genomförde DUS en FRIK

Kursen genomfördes med 30 deltagare från 5 av länets klubbar. FRIK är en Förberedande Ungdomsledarkurs för de ungdomar som är mellan 11-14 år. Nästa steg för dem är ULK 1-3 (minimiålder helst 16 år). Kursen hölls på Scandic Hotell i Luleå.

Publicerad: