Hästägarförsäkran

Hästägarförsäkran, vad gäller egentligen när du anmäler dig till tävling.

När du anmäler dig till en tävling i TDB tar du samtidigt ansvar för att hästen/ponnyn inte visat tecken på smittsam sjukdom eller vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit under de tre senaste veckorna före tävlingens början.

Hela tävlingssystemet bygger på att alla tar ansvar för sin hästs hälsa och att ryttare och hästägare kan lita på att ingen utsätter medtävlare för smittorisk. Hästägaren har ansvar för att underrätta ryttaren om sådant som kan påverka om den är i tävlingsmässigt skick, smitta och misstanke om smitta är en sådan omständighet. Om det uppdagas att en häst/ponny deltagit på tävling trots smitta är det ryttaren som kan få en avstängning som kan vara upp till 9 månader.

En smittsam sjukdom behöver inte vara anmälningspliktig. Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier.

Läs mer om hästägarförsäkran och smittsamma sjukdomar här