Info till tävlande

Här och på undermenyer samlar vi information som rör dig som är licensierad för att tävla inom svensk hästsport

Vad är en tävling?
Enligt Tävlingsreglementet är en tävling ett arrangemang där premier och/eller priser och/eller prisrosetter delas ut till tävlande och/eller vars huvudsakliga syfte är konkurrensbedömning.

TDB och TR
Tävlingsdatabasen (TDB) är det gemensamma systemet för inbjudan och anmälan för tävlingar. Alla grenar finns ännu inte med i TDB.

Tävlingsreglementet (TR) är det regelverk som innehåller samtliga regler när det gäller tävlingar i Sverige, det finns ett gemensamt och varje gren har därutöver sitt egna TR.

Dina uppgifter i TDB
Det är mycket viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella i TDB. Information om förändringar när det gäller anmälningar till tävlingar skickas ut via mail och ibland kan arrangörerna behöver kunna nå tävlande via telefon.

Kontrollera dina kontaktuppgifter i TDB och håll dom uppdaterade. Du kan själv ändra dessa under Mina sidor/Profil.

Placeholder
Hoppträning på Strömsholm.

Licenser

Både häst och ryttare måste ha giltig licens om man ska tävla från Inbjudningstävling och uppåt. Bägge licenstyperna beställs via TDB och behöver uppdateras årligen.

Vaccinationer i TDB

Alla hästar ska ha sin vaccination registrerad i TDB inför tävling. Den registreringen ska stämma överens med det som står i hästens pass/vaccinationskort. Vanligtvis finns alla vaccinationerna införda i antingen hästens pass eller separata vaccinationskort. I dessa fall är det bara att registrera enligt vad som finns dokumenterat.