Ungdomsledarkurs

Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i din förening. Kanske vill du leda teoriundervisning, arrangera tävlingar, ordna roliga helgaktiviteter, vara lagledare eller något helt annat som du brinner för. Fokus under hela utbildningen ligger på ledarskapet för barn och unga. Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i andra sammanhang, utanför stallet.

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • · utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • · få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • · få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • · få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • · utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • · utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten
  • Kursen vänder sig till dig som vill leda unga inom ridsporten. Du ska ha fyllt 15 år för att gå ungdomsledarkursen, det finns ingen övre åldersgräns.

Här kan du se när nästa kurs är inplanderad

Publicerad: