Hallandsmästerskapet

Hallandsmästerskap för ridskolor arrangeras av Ridskole- och Anläggningssektionen (RAS) och är ett sätt att visa hela ridsportsverige våra goda representanter från vår helt unika ridskoleverksamhet, där helheten med både ridning och hästkunskap är grundläggande.

Välkomna till 2023 års Hallandsmästerskap för ridskolor med gemensam träff söndagen den 12 mars på Falkenbergsortens Ryttarförening

ANMÄLAN: Anmälan görs av ridlärare/lagledare via mejl till noisan@hotmail.com senast 2 december 2022. Vid anmälan uppge namn, ålder, ev. kostavvikelse och föreningstillhörighet för lagdeltagarna, samt om de rider lektionshäst eller lektionsponny.

LAG: Varje ridskola kan deltaga med max 2 lag. Varje lag ska bestå av tre lektionsryttare, max en lagdeltagare får vara över 25 år. Ridskolemästerskapet innehåller tre olika delprov.

DELPROV:

  • Hästkunskap teori och praktiskt prov. Detta genomför alla tre lagdeltagarna på den fysiska träffen på Falkenbergsortens Ryttarförening. Teorifrågor är hämtade från Hästkunskapssajten och något av följande ämnen kommer på provet:
    Häst vid hand, knoppning, visitation, broddning och foderlära.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/ Länk till annan webbplats.

  • Dressyr - Detta genomför två av de tre lagdeltagarna på hemmaplan. Ritten filmas och skickas in digitalt senast 1 mars 2023. Se instruktioner nedan.
  • Hoppning - Detta genomför två av de tre lagdeltagarna på hemmaplan. Ritten filmas och skickas in digitalt senast 15 februari. Se instruktioner nedan.

Alla resultat räknas samman och det segrande laget koras till Hallandsmästare för ridskolor 2023!

Med lektionsryttare menas ryttare som rider regelbundet minst 1 gång i veckan i ridskoleverksamhet, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat. Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat, regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30 timmar per månad i lektioner med olika ryttare.

Vill du delta tag kontakt med din ridlärare på din ridskola!

Frågor eller funderingar kontakta din ridlärare eller noisan@hotmail.com

INSTRUKTION FÖR DRESSYR:

Programmet som rids är LC:1 2015 med bedömning enligt dressyrryttartest.

För extra kontroll av filmat ekipage så ha ljudet på och tala om vad det är för ekipage som filmas. Namn på ryttaren klubbnamn samt namnet på häst/ponny. Ha bra ljus och zooma in när ekipaget är långt borta.

Banan ska helst ha exakta mått och bokstävernas placering ska vara tydligt markerade.

Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskapsläge. Det går bra att zooma in rörelser som är långt från domaren men var noga med få med hela ekipaget samt bokstavsskyltarna så att det framgår att rörelsen är rätt placerad.

Ritten ska skickas i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. Efter sista halten skrittar du fram till filmaren och visar/filmar din sits framifrån, bakifrån samt från båda sidorna. Utrustningen såsom bett, nosgrimma och sporrar/skänkelläget filmas i närbild från båda sidorna.

Film skickas till lejebystuteri@hotmail.se ange RM 2023, förening, namn på ekipaget och kategori om ponny. Du kan välja att ladda upp filmen på YouTube och skicka länk dit.

Ritten rids och filmas med fördel i samband med klubbtävling eller liknande.

INSTRUKTION FÖR HOPPNING:

Banan byggs enligt banskiss som skickas efter anmälan.

Bedömning A:Inverkan.

Klädsel och utrustning enligt TR. Bedömning kommer ske efter sista datum för inskickning av film.

Höjd är valfri men ska anges när du skickar in din ritt. Rekommenderad höjd:

Stor häst 80–90 cm
D-ponny 70–80 cm
C-ponny 60–70 cm
B-ponny 50–60 cm

Underlag och storlek på bana är valfritt men var noga med att följa utmärkta avstånd.

Ritten filmas från en bra punkt på banan. Kontrollera att så få hinder som möjligt står i vägen. Filma med kameran i liggande/landskapsläge.

Det går bra att zooma in när ekipaget är långt från filmaren men var noga med få med hela ekipaget samt hindret. Ritten ska skickas i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. När du ridit i mål rider du fram till filmaren och visar/filmar din utrustning (bett, nosgrimma, sporrar/skänkelläget) i närbild från båda sidorna.

Film skickas till malinfredrika@hotmail.com ange RM 2023, förening, namn på ekipaget, kategori om ponny samt höjd. Du kan välja att ladda upp filmen på YouTube och skicka länk dit.

Ritten rids och filmas med fördel i samband med klubbtävling eller liknande.

Här kan du läsa och skriva ut hela inbjudan Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor kontakta:

Linda Östman noisan@hotmail.com

Maud Delling lejebystuteri@hotmail.se

Malin Lindén malinfredrika@hotmail.com

Publicerad: